1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych

osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.viastella.pl(zwanego

dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Via Stella

Urszula Miziuła z siedzibą w Grudziądzu 86-300, ul....., NIP: 876-153-98-57, REGON:

340688480, zwane dalej Via Stella-collection for woman.

3. Via Stella-collection for woman dokłada szczególnej staranności do

poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Via Stellac-collection for woman zbiera informacje dotyczące osób fizycznych

dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych

prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność

gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

d) korzystania z formularza kontaktowego.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie,

na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo

poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące

dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

8. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na

Stronie Internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu.

9. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane

dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub

zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ

systemu operacyjnego.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,

podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane

Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być

przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl,

jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000306513.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom

lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do

preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego

(Newsletter) na jego adres e-mail.viastella.pl będzie wysyłała wiadomości elektroniczne

zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie

Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są

one przez Via Stella-collection for woman na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy,

jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której

pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten

plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez

Via Stella-collection for woman produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb

osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk

odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Via Stella-collection for woman wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu

komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych

nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i

pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

komputera Klientów.

3. Via Stella-collection for woman wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w

Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu

Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia

anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony

Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Via Stella-collection for woman wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu

Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów

Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu

plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu

Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych

przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. Via Stella-collection for woman może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP

to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług

internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest

przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z

tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP

jest wykorzystywany przez viastella.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,

tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),

jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w

celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych

automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Via

Stella-collection for woman nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich

obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Via Stella-collection for woman za

pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy .

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na

podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa

w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Via Stella-collection for woman zapewnia Klientom, którzy posiadają konto,

nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili.

Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie

Internetowym.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Via

Stella-collection for woman może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył

obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do

wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia

przez Via Stella-collection for woman roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość

usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek

sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Via Stella-collection for

woman nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie

zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła

należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym

przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na

adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu

konta.

8. Via Stella-collection for woman nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym

korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła

dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Via Stella-collection for

woman poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

viastelka.pl